Witamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej

Cmentarz


Właścicieli grobów prosi się o dokonanie:

Prolongaty opłaty miejsca na cmentarzu po upływie 20 lat od wykupu by wiadomo było które miejsca przeznaczyć do odstąpienia.
Po uplywie 20 lat grób przechodzi pod zarząd cmentarza.
Kwity opłat należy okazywać przy załatwianiu pochówku.
Opłata na 20 lat wynosi 1 zł na każdy miesiąc.

Chrześcijański pogrzeb


Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą Kościoła dla wierzącego. Jest to ostatnie pożegnanie, którym wspólnota Kościoła wyprasza pomoc zmarłym, a żywym niesie pociechę i nadzieję.

1. O śmierci Parafianina należy powiadomić duszpasterza i ustalić termin pogrzebu.
2. Następnie zgłaszamy pogrzeb w kancelarii parafii.

Należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
2. Dokument z USC do zarządzających cmentarzem.
3. Zaświadczenie o otrzymanych sakramentach świętych, gdy śmierć nastąpiła poza parafią (w szpitalu wystawia ks. kapelan).
4. Pisemne pozwolenie ks. proboszcza parafii miejsca pobytu, jeśli osoba zmarła nie należy do naszej parafii).
5.Dokument potwierdzający dzierżawę grobu

Z grabarzem ustala się przygotowanie grobu.

Administrator Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

 
 
Świety Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomieju-módl się za nami