Witamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej

Sakrament Komunii św.

I KOMUNIA ŚW. - LIPOWA - W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MAJA

KOMUNIKAT
W SPRAWIE TERMINU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Dzieci, które w dniu 1 września 2016 r. rozpoczęły naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej, przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. W ten sposób zmieni się jedynie poziom edukacyjny, utrzymany zostanie natomiast dotychczasowy wiek pierwszego pełnego spotkania z Jezusem Eucharystycznym, które nadal będzie przypadać na 9 rok życia. Przesunięcie terminu Pierwszej Komunii Świętej wynika z wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obowiązku szkolnego sześciolatków.

Przy okazji przypominam, że pierwszymi i najważniejszymi katechetami dziecka są rodzice. To dla nich w parafiach organizowane są spotkania, które mają im pomóc we właściwym towarzyszeniu dzieciom w dojrzewaniu do pełnego uczestnictwa we mszy św. Jest to także okazją do osobistego pogłębienia, a nawet powtórnego nawiązania relacji z Jezusem Eucharystycznym. Warto w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II z Jego „Listu do dzieci”: „Każdy chłopiec i dziewczynka z katolickiej rodziny zna dobrze to przeżycie: Pierwsza Komunia Święta jest wielkim świętem rodziny. W tym dniu razem z dzieckiem przyjmują zazwyczaj Eucharystię także jego rodzice, rodzeństwo, dalsza rodzina i chrzestni, a niekiedy także nauczyciele i wychowawcy.” (Jan Paweł II, List do dzieci, Watykan 1994)

Wszystkim przeżywającym radosny czas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej – Uczniom, ich Rodzicom, Duszpasterzom i Katechetom z serca błogosławię
† Roman PINDEL Biskup Bielsko-Żywiecki

...powrót

 
 
Świety Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomieju-módl się za nami